De Diëtiste

Opleiding
Als diëtiste heb ik de vierjarige Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek met succes afgerond. In Nederland is de opleiding en de deskundigheid van de diëtist wettelijk geregeld en valt onder de wet BIG (de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het beroep diëtist is wettelijk beschermd. Voedingsadviezen mogen in Nederland ook worden gegeven door een gewichtsconsulent of voedingskundige, voedingsadvies gericht op een medische indicatie mogen alleen door een erkende diëtist worden gegeven.

Registratie
Als diëtiste ben ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 19912187989.  Het kwaliteitsregister stelt eisen aan het geven van consulten en de behandelwijze. Een diëtist wordt periodiek beoordeeld op de wijze van werken en moet door middel van het behalen van accreditatiepunten kunnen aantonen aan voldoende bij- en nascholingen te voldoen. Door het volgen van bij- en nascholing blijft de diëtiste up-to-date qua kennis en van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Diëtistenpraktijk Di(e)eet gericht is daarnaast eveneens lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).

Privacy
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften die gelden voor persoonsregistratie. Diëtistenpraktijk Di(e)eet gericht gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en alle cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. U hebt recht op inzage in dit dossier en tegen een geringe vergoeding kunt u een kopie van het dossier krijgen.

Wanneer u wordt doorverwezen door de huisarts zal hij een schriftelijke rapportage aan het begin, indien nodig tussentijds en aan het einde van de begeleiding krijgen. Mogelijk zal tijdens overleggen met verwijzer en huisarts de voortgang van de behandeling worden besproken. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de cliënt mag informatie worden gegeven aan derden zoals partner of familieleden. Ouders van kinderen tot 16 jaar hebben altijd recht op informatie.

Specialisaties
Diëtisten houden zich niet alleen bezig met cliënten met over- of ondergewicht, maar kunnen mensen met aandoeningen adviseren, zoals:

 • Gezonde Leefstijl interventie en gedragsverandering (GLI) 
 • Voedingsadvies tijdens of na het doormaken van Corona (COVID-19)
 • Voeding voor kinderen in alle leeftijdsklassen
 • Voedselallergie en voedselovergevoeligheid
 • Voeding tijdens zwangerschap
 • Pre- en post operatieve zorg
 • Prikkelbare Darm Syndroom
 • Hart en Vaatziekten
 • Te hoog Cholesterol
 • Diabetes Mellitus
 • Maag problemen
 • Ondervoeding
 • Nierziekten
 • Allergieën
 • Oncologie
 • FODMAP
 • COPD

Een uitgebreid overzicht van redenen voor doorverwijzing door de (huis)arts kunt u vinden op de site van de artsenwijzer diëtetiek.

Di(e)eet gericht is aangesloten bij en lid van: Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord, De ROHWN